Tag: cach gắn 2 thanh ram 1 lúc

Chạy 2 ram khách hãng cùng 1 máy tính có được...

0
Mình vừa mua thêm 1 cái ram 2G bus 1333 ( king ston) chạy bình thường và 1 cái ram 2g bus 1333 (...

Tin mới