Windows 10

Làm thế nào để Skype ngừng chạy nền trên Windows 10

Windows 10 đã được tính hợp sẵn Skype, do đó bạn luôn nhận được tin nhắn và cuộc gọi đến. Nếu bạn không muốn điều đó nữa, làm thoát nó theo hướng dẫn sau.

Hướng dẫn ẩn nút Search / Cortana box và Task View...

Mặc dù trên thanh Taskbar có những nút Search, Cortana trên Windows 10 dùng rất hữu ích để tìm kiếm những gì có trên máy tính của bạn.